Татул се намира на 14 км. източно от Момчилград. Пътят до там е тесен, но хубав. Наоколо има рядка широколистна гора. Стига се до селото, има табела указваща, че това е тракийски храм. Направен е и малък паркинг. Върви се по пътека между самите къщи на селото. Пътеката постепенно се превръща в тясна горска пътечка. След около 10 минути ходене се стига до светилището.

Татул фотогалерия